Αριθμός Καθισμάτων 4
Αριθμός Πορτών 5
Κλιματισμός
R/CD
Κυβισμός 1100
Ζώνες ασφαλείας πίσω
ABS
Ηλεκτρικά παράθυρα
Υδραυλικό τιμόνι
Κεντρικό κλειδωμα
Κυβώτιο Μιχανικό
 
  5 Θύρες Μηχανικό κιβώτιο Κλιματισμός
 
Σημείωση: Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.